Teksten er et sammendrag av dokumentet Fakta om Hörselskador av professor Dan Bagger-Sjöbäck og er oversatt fra svensk til norsk.

Interessen for jakt er stor i Sverige, og det er trolig mer enn 300.000 aktive jegere. For en vellykket jakt er en velfungerende hørsel viktig å kunne oppfatte ulike typer lyd og spesielt hvor de kommer fra. Hvor er elgen?

Bevisstheten om å bevare hørselen har gradvis vokst og i dag er for mange en selvfølge å beskytte seg under både øvelsesskyting og jakt. Hørselsorganet er godt utviklet ved fødselen, og vi er utstyrt med et fast antall sanseceller i hvert øre. Disse cellene kan ikke regenereres slik at hvis de blir ødelagt som følge av sykdom eller ved å være utsatt for svært høy lyd, vil antall gjenværende aktive celler reduseres, noe som ofte resulterer i hørselstap alternativt døvhet.

Ved langvarig støy, for eksempel å stå en hel dag ved en maskin må ikke nivåene overstige 85 dB. (I EU er nivået nå satt til 80 dB ved 8 timers arbeidsdag. Oversetters anm.) Kortsiktig støy som boring med en drill etc., må ikke overstige 115 dB og impulsstøy som ved et geværskudd skal maksimalt være 135 dB. Sistnevnte nivå har blitt belyst og akseptert i EU de siste årene.

Vårt vanlige jaktvåpen generer mellom 150 og 160 dB lydtrykk ved skytterens øre. Hvor høyt smeller det når du skyter? Skytevåpen i klasse 1 gir høyere lydenerginivåer enn andre våpen og nivåene blir høyere med økende kaliber og større ladning. Dette gjør at energinivået generert av skyting med såkalte magnumkalibre overstiger nivåene som genereres av de vanlige klasse 1 kalibrene som 6,5 x 55, 30-06, eller 308W.

Skyttere som jevnlig utsettes for skuddsmell uten å beskytte ørene får som regel et hørselstap som øker med alderen.Som en oppsummering kan det sies at det viktigste er at skytteren bruker en eller annen godkjent beskyttelse i alle situasjoner der skudd avfyres, og ønsket er selvsagt å oppnå en null-visjon hvor ingen skyttere noensinne skyter med ubeskyttede ører.

Professor Dan Bagger-Sjöbäck, Karolinska Institutet, professor i øre, nese og hals sykdommer ved Institutt for klinisk nevrovitenskap.